A A A

Republica franceză va contribui la dezvoltarea domeniului transplantului în țara noastră

Republica franceză va contribui la dezvoltarea domeniului transplantului în țara noastră

La data de 30 noiembrie 2017, ora 11:00, în incinta Agenției de Transplant, str. N. Testemițanu 29, va fi semnat un acord de colaborare trilateral dintre Agenţia de Biomedicină din Paris, Franţa, Agenţia de Transplant a Republicii Moldova şi Ambasada Franţei la Chişinau prin care se va asigura continuitate relațiilor de cooperare moldo-franceze în dezvoltarea domeniului transplantului în țara noastră.
Semnarea acestui Acord va impulsiona cooperarea între ţări și va permite organizarea unor misiuni ale experţilor francezi în Moldova, stagii şi invitaţii în Franţa pentru personalul implicat în activităţi de transplant din țara noastră.
La fel profesioniştii din Republica Moldova vor participa la seminare de formare, vor primi suport privind dezvoltarea unor proiecte în domeniul transplantului în ţara noastră.
Colaborarea cu Agenţia de Biomedicină din Franţa a început în anul 2004, când s-a inițiat procesul de elaborare a unor reglementări în domeniul transplantului, inițiativă, abordată în cadrul Consiliului Europei, care a avut ca finalitate adoptarea în anul 2008 a legii privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane şi crearea Agenţiei de Transplant în 2010.
Ulterior în aprilie 2011 a fost semnat primul acord de cooperare pe o perioadă de trei ani între Agenţia de Transplant şi Agenţia de Biomedicină.
În anul 2014 instituţiile au continuat colaborarea prin semnarea unui acord pe următorii trei ani. Ca rezultat au fost instruiţi circa 200 de profesionişti din Republica Moldova, au fost organizate peste douăzeci de misiuni de evaluare cu participarea experţilor francezi. Totodată, coordonatori de transplant, medici de terapie intensivă, anesteziologi, chirurgi, clinicieni și laboranți au efectuat în jur de 30 de vizite de studii și stagii de formare profesională, a fost acordat suport în domeniul transplantului renal, transplantului hepatic, al Băncii de Ţesuturi Umane, au fost elaborate un şir de proceduri standard de operare.
Menţionăm ca până în prezent au fost semnate două acorduri de cooperare cu Republica franceză în domeniul susţinerii activităţilor de transplant în ţara noastră.

EDQM
GAPP