A A A

Proiecte 2011

Cu scopul pregătirii coordonatorilor de transplant, a personalului implicat în activităţi de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană au fost organizate mai multe activităţi pe parcursul anului 2011. În acest cadru Agenţia de Transplanta organizat următoarele activităţi:

—       07-11 martie 2011, Madrid, Spania - Vizita de studii (TAIEX INT MARKT IND/STUD 43847) cu privire la dispoziţiile Directivei 2010/45/EU privind standardele de calitate şi securitate referitoare la organele umane destinate transplantului. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant; Sergiu Gaibu, şef Direcţie Transplantologie, Agenţia de Transplant; Andrei Uncuţa, vicedirector, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie.

—       11-15 aprilie 2011, Chişinău, R. Moldova - Misiunea experţilor: Dr.Rosana – Maria – Cristina Turcu, Coordonator de transplant, Agenţia Naţională de Transplant, România, Dr. Martine Lassalle ép Chatelut, responsabil de Bancă de ţesuturi din Tuluz, Agenţia de Biomedicină, Franţa, privind instituirea primei Bănci de Ţesuturi în R. Moldova (TAIEX INT MARKT IND/EXP 44930). Scopul principal al misiunii experţilor - oferirea asistenţei pentru instituirea primei Bănci de Ţesuturi în R. Moldova în conformitate cu dispoziţiile Directivelor UE 2004/23/CE, 2006/17/CE şi 2006/86 / CE.

—       La 1-2 iulie 2011, Chişinău, R. Moldova desfăşurarea Atelierului de lucru regional cu tematica „Dezvoltarea activităţilor în domeniul donării şi transplantării de organe, țesuturi şi celule. Cooperarea dintre ţările bazinului Mării Negre”.

—       La 25-28 octombrie, 17 noiembrie 2011, Chişinău, R. Moldova a fost desfăşurat Atelierul de lucru cu participarea expertului Consiliului Europei Anna Pavlou, Sidley Austin LLP, UNDP, Brussel, Belgia. Obiectivul principal - informarea participanţilor cu privire la structura şi activitatea Uniunii Europene, modalităţi de dezvoltare a relaţiilor UE–R. Moldova, precum şi transpunerea şi implementarea a Directivelor UE 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE şi 2010/45/UE.

—       La 6-7 decembrie 2011, Chişinău, R. Moldova a fost organizată misiunea experţilor Agenţiei de Biomedicină, Franţa: Beatrice Senemaud, Departamentul Relaţii Internaţionale, şi Cristian Lamotte, vice-director regiunii Grand Ouest privind activităţile de coordonare în domeniul transplantului. Scopul principal al misiunii experţilor - informarea colaboratorilor Agenţiei de Transplant, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, SCTO Bancă de Ţesuturi privind organizarea activităţii coordonatorului de transplant.

EDQM
GAPP