A A A

Broșură "Grefa de la un donator viu poate fi o soluție"

Transplantul de rinichi de la un donator viu este tratamentul bolii cronice de rinichi, care prezintă cele
mai bune rezultate. Pentru pacienţi, donatori, anturajul lor şi cadrele medicale, acesta nu va fi niciodată o activitate medicală obişnuită. Acesta reprezintă realizarea unui vis comun care apare în urma unui angajament puternic: acceptarea unui risc, oricât de mic ar fi, este o manifestare a dragostei care merită respect.
Agenția de Transplant a elaborat acest material informativ destinat populației generale, care oferă date esențiale despre ce înseamna boala cronică de rinichi, cine are nevoie de un transplant de rinichi, care este parcursul medical al donatorului și al primitorului.

EDQM
GAPP