A A A

Evenimente

07/07/2014 | Evenimente
07-11 martie 2011, Madrid, Spania - Vizita de studii (TAIEX INT MARKT IND/STUD 43847) cu privire la dispoziţiile Directivei 2010/45/EU privind standardele de calitate şi securitate referitoare la organele umane destinate transplantului. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant; Sergiu Gaibu, şef Direcţie Transplantologie, Agenţia de Transplant; Andrei Uncuţa, vicedirector, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie.
07/07/2014 | Evenimente
22 februarie 2011, or. Zagreb, Croaţia - Participare la lucrările Atelierului de lucru privind donarea şi transplantarea de organe în Europa de Sud Est. Participanţi – Tatiana Zatîc, şef Direcţie management servicii medicale integrate, Ministerul Sănătăţii; Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant.
07/07/2014 | Evenimente
21-24 decembrie 2010- Vizita de lucru cu scopul perfecţionării şi schimbului de experienţăîn domeniul coordonării de transplant şi a băncilor de ţesuturi şi celule în cadrul Agenţiei de Biomedicinădin or. Paris, Tours, Rennes, Franţa. Participanţi – Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Angela Prisăcaru, jurist, Agenţia de Transplant.
07/07/2014 | Evenimente
13–15 decembrie 2010– Vizita de studiu în cadrul Centrului de Transplant din Republica Cehă. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant; Angela Gavriliuc, şef Serviciul Registrul Donatorilor de organe, Agenţia de Transplant; Gheorghe Plămădeală, inspector Resurse Umane, Agenţia de Transplant.
07/07/2014 | Evenimente
16-19 Noiembrie 2010 -Vizita de lucru cu scopul efectuării unui stagiu de instruire în cadrul Agenţiei de Biomedicină, or. Paris, Franţa privind gestionarea registrului Naţional al donatorilor de organe şi ţesuturi. Participant – Dorian Visterniceanu, medic Serviciul Registru Donatori de organe, Agenţia de Transplant.
07/07/2014 | Evenimente
4–8 octombrie 2010 -Vizita de lucru cu scopul perfecţionării şi schimbului de experienţă în domeniul coordonării de transplant în cadrul Agenţiei de Biomedicinădin or. Paris, Tours, Rennes, Franţa. Participant – Tatiana Ţîmbalari, medic Direcţie Transplantologie, Agenţia de Transplant.
07/07/2014 | Evenimente
30 septembrie - 1 octombrie 2010, Chişinău, R. Moldova - Atelier de lucru cu tematica “Aspectele legislative, organizaţionale şi economice ale donării şi transplantării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” (TAIEX INT MARKT 42651).Obiectivul principal al seminarului - informarea / instruirea participanţilor cu privire la punctelecheie de dezvoltare a Agenţiei de Transplant, precum şi măsurile necesare pentru aplicarea progresivă.
07/07/2014 | Evenimente
Septembrie 2010, Chişinău, R. Moldova - Misiunea expertului Consiliului Europei Valentina Cucu referitor la evaluarea progresivăa transpunerii şi implementării legislaţiei UE în R. Moldova.
07/07/2014 | Evenimente
26-28 iulie 2010,Chişinău, R. Moldova - Misiunea experţilor Agenţiei de Biomedicină, Franţa: Dr. Didier Noury, director regiunii Grand Ouest şi Cristian Lamotte, vice-director regiunii Grand Ouest privind activităţile de coordonare în domeniul transplantului. Scopul principal al misiunii experţilor - informarea colaboratorilor Agenţiei de Transplant referitor la funcţiile de bază şi atribuţiile Agenţiei de Transplant.

Pages

EDQM
GAPP