A A A

Evenimente

07/07/2014 | Evenimente
23 decembrie 2011, or. Bucureşti, România – Vizita de lucru cu scopul încheierii acordului bilateral de colaborare cu Agenţia Naţionalăde Transplant din România privind susţinerea Agenţiei de Transplant pentru dezvoltarea transplantului în Republica Moldova. Participant – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant.
07/07/2014 | Evenimente
12- 16 decembrie 2011 - Vizita de lucru cu scopul familiarizării în domeniul prelevării de organe şi ţesuturi de origine umanăîn cadrul Agenţiei de Biomedicină, Franţa. Participanţi – Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Cornelia GuţuBahov, coordonator de transplant, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”; Vladislav Sterpu, medic neurolog, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”.
07/07/2014 | Evenimente
6-7 decembrie 2011, Chişinău, R. Moldova - Misiunea experţilor Agenţiei de Biomedicină, Franţa: Beatrice Senemaud, Departamentul Relaţii Internaţionale şi Cristian Lamotte, vice-director regiunii Grand Ouest privind activităţile de coordonare în domeniul transplantului. Scopul principal al misiunii exper ţilor - informarea colaboratorilor Agenţiei de Transplant, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, SCTO Bancăde Ţesuturi privind organizarea activităţii coordonatorului de transplant.
07/07/2014 | Evenimente
25-28 octombrie, 17 noiembrie 2011, Chişinău, R. Moldova – Atelier de lucru cu participarea consultantului Anna Pavlou, Sidley Austin LLP, UNDP, Brussel, Belgia. Obiectivul principal al seminarului - informarea participanţilor cu privire la structura şi activitatea Uniunii Europene, modalităţi de dezvoltare a relaţiilor UE – Republica Moldova, precum transpunerea şi implementarea a Directivelor UE 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE and 2010/45/UE.
07/07/2014 | Evenimente
4–10 septembrie 2011 - Vizita de lucru cu scopul familiarizării în domeniul prelevării de organe şi ţesuturi de origine umanăîn cadrul Spitalului Universitar „Hotel DUEL”, or. Nant, Franţa. Participanţi – Iurie Vacari, coordonator de transplant, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; Dumitru Mastac, coordonator de transplant, IMSP Centrul naţional Ştiinţifico-Practic de MedicinăUrgentă; Tatiana Lupaşcu, medic oftalmolog, IMSP Spitalul Clinic Republican.
07/07/2014 | Evenimente
1-2 iulie 2011, Chişinău, R. Moldova - Atelier de lucru regional cu tematica „Dezvoltarea activităţilor în domeniul donării şi transplantării de organe, țesuturi şi celule. Cooperarea dintre ţările bazinului Mării Negre”.
07/07/2014 | Evenimente
26-28 mai 2011, or. Scopje, Republica Macedonia - Participare în cadrul Reuniunii ţărilor din regiunea Europei de Sud-Est la lucrările Atelierului de lucru privind donarea şi transplantarea de organe în Europa de Sud-Est. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant; Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Andrei Uncuţa, vicedirector, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; Sergiu Ungureanu, vicedirector, IMSP Spitalul Clinic Republican.
07/07/2014 | Evenimente
19–21 aprilie 2011, or. Paris, Franţa – Vizita de studiu a delegaţiei RM la Agenţia de Biomedicinăcu scopul implementării prevederilor legii cu privire la transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, şi încheierii acordului bilateral de colaborare cu ABM Franţa privind susţinerea Agenţiei de Transplant pentru dezvoltarea transplantului în Republica Moldova. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant, Sergiu Ungureanu, vicedirector, IMSP Spitalul Clinic Republican.
07/07/2014 | Evenimente
11-15 aprilie 2011, Chişinău, R. Moldova - Misiunea experţilor: Dr. Rosana – Maria – Cristina Turcu, Coordonator de transplant, Agenţia Naţionalăde Transplant, România, Dr. Martine Lassalle ép Chatelut, Responsabil de Bancăde ţesuturi din Tuluz, Agenţia de Biomedicină, Franţa, privind instituirea primei Băncii de Ţesuturi în R. Moldova (TAIEX INT MARKT IND/EXP 44930). Scopul principal al misiunii experţilor - oferirea asistenţei pentru instituirea primei Băncii de Ţesuturi în R. Moldova în conformitate cu dispoziţiile Directivelor UE 2004/23/CE, 2006/17/CE şi 2006/86 /...
07/07/2014 | Evenimente
6-7 aprilie 2011, Minsk, Republica Belarus – Congresul internaţional pe problemele transplantologiei. Participanţi – Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Lucia Ursan, contabil şef, Agenţia de Transplant.

Pages

EDQM
GAPP