A A A

26-28 mai 2011

1.      26-28 mai 2011, or. Scopje, Republica Macedonia - Participare în cadrul Reuniunii ţărilor din regiunea Europei de Sud-Est la lucrările Atelierului de lucru privind donarea şi transplantarea de organe în Europade Sud-Est. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant; Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Andrei Uncuţa, vicedirector, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; Sergiu Ungureanu, vicedirector, IMSP Spitalul Clinic Republican.

19–21 aprilie 2011

1.      19–21 aprilie 2011, or. Paris,Franţa – Vizita de studiu a delegaţiei RM la Agenţia de Biomedicină cu scopul implementării prevederilor legii cu privire la transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, şi încheierii acordului bilateral de colaborare cu ABM Franţa privind susţinerea Agenţiei de Transplant pentru dezvoltarea transplantului în Republica Moldova. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant, Sergiu Ungureanu, vicedirector, IMSP Spitalul Clinic Republican.

11-15 aprilie 2011

11-15 aprilie 2011, Chişinău, R. Moldova - Misiunea experţilor: Dr. Rosana – Maria – Cristina Turcu, Coordonator de transplant, Agenţia Naţională de Transplant, România, Dr. Martine Lassalle ép Chatelut, Responsabil de Bancă de ţesuturi din Tuluz, Agenţia de Biomedicină, Franţa, privind instituirea primei Băncii de Ţesuturi în R. Moldova (TAIEX INT MARKT IND/EXP 44930). Scopul principal al misiunii experţilor - oferirea asistenţei pentru instituirea primei Băncii de Ţesuturi în R. Moldova în conformitate cu dispoziţiile Directivelor UE 2004/23/CE, 2006/17/CE şi 2006/86 / CE.

06-07 aprilie 2011

     06-07 aprilie 2011, Minsk, Republica Belarus – Congresul internaţional pe problemele transplantologiei. Participanţi – Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Lucia Ursan, contabil şef, Agenţia de Transplant.

07-11 martie 2011

07-11 martie 2011, Madrid, Spania - Vizita de studii (TAIEX INT MARKT IND/STUD 43847) cu privire la dispoziţiile Directivei 2010/45/EU privind standardele de calitate şi securitate referitoare la organele umane destinate transplantului. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant; Sergiu Gaibu, şef Direcţie Transplantologie, Agenţia de Transplant; Andrei Uncuţa, vicedirector, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie.

22 februarie 2011

22 februarie 2011, or. Zagreb, Croaţia - Participare la lucrările Atelierului de lucru privind donarea şi transplantarea de organe în Europa de Sud Est. Participanţi – Tatiana Zatîc, şef Direcţie management servicii medicale integrate, Ministerul Sănătăţii; Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant.

21-24 decembrie 2010

 21-24 decembrie 2010 - Vizita de lucru cu scopul perfecţionării şi schimbului de experienţă în domeniul coordonării de transplant şi a băncilor de ţesuturi şi celule în cadrul Agenţiei de Biomedicină din or. Paris, Tours, Rennes, Franţa. Participanţi – Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Angela Prisăcaru, jurist, Agenţia de Transplant. 

13–15 decembrie 2010

     13–15 decembrie 2010 – Vizita de studiu în cadrul Centrului de Transplant din Republica Cehă. Participanţi – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant; Angela Gavriliuc, şef Serviciul Registrul Donatorilor de organe, Agenţia de Transplant; Gheorghe Plămădeală, inspector Resurse Umane, Agenţia de Transplant.

16-19 Noiembrie 2010

     16-19 Noiembrie 2010 -Vizita de lucru cu scopul efectuării unui stagiu de instruire în cadrul Agenţiei de Biomedicină, or. Paris, Franţa privind gestionarea registrului Naţional al donatorilor de organe şi ţesuturi. Participant – Dorian Visterniceanu, medic Serviciul Registru Donatori de organe, Agenţia de Transplant. 

4–8 octombrie 2010

4–8 octombrie 2010 - Vizita de lucru cu scopul perfecţionării şi schimbului de experienţă în domeniul coordonării de transplant în cadrul Agenţiei de Biomedicină din or. Paris, Tours, Rennes, Franţa. Participant – Tatiana Ţîmbalari, medic Direcţie Transplantologie, Agenţia de Transplant.

Pages

EDQM
GAPP