A A A

17–20 aprilie 2012

1.      17–20 aprilie 2012, or. Nant, Franţa - Vizita de lucru cu scopul familiarizării  în domeniul identificării şi menţinerii donatorului potenţial de organe, inclusiv şi constatării diagnosticului de moarte cerebrală în cadrul Spitalului Universitar „Hotel DUEL”. Participanţi – Iurie Vacari, coordonator de transplant, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; Călin Roibu, şef unitate terapie intensivă STROKE, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie. 

15–22aprilie 2012

15–22aprilie 2012, Armenia, Azerbaidjan, Georgia – Participare în calitate de expert al Comitetului European în domeniul Transplantului de Organe (CD-P-TO) şi Lider de proiect „Cooperarea în domeniul transplantului dintre ţările bazinului Mării Negre” la vizita organizată de Consiliul Europei.Participant – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant.

 

14–17 martie 2012

1.      14–17 martie 2012, Ljubljana, Slovenia - Participare la lucrările Atelierului de lucru privind determinarea morţii cerebrale precum şi în cadrul celei de-a III-a Reuniune a reprezentanţilor naţionali din cadrul reţelei de Sănătate din Europa de Sud Est. Participant – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant.

20-24 februarie 2012

1.      20-24 februarie 2012, Chişinău, R. Moldova - Misiunea de expertiză cu scopul formării competenţelor a coordonatorilor de transplant (TAIEX INT MARKT IND/EXP 47370).

 

Experţi: Dr. Michel Videcoq şi Dl. Jean-Noel Le Sant,  Agenţia de Biomedicină, Paris, Franţa. Participanţi: reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, colaboratorii Agenţiei de Transplant, coordonatorii de transplant din IMSP autorizate.

23 decembrie 2011

     23 decembrie 2011, or. Bucureşti,România – Vizita de lucru cu scopul încheierii acordului bilateral de cooperare cu Agenţia Naţională de Transplant din România privind susţinerea Agenţiei de Transplant pentru dezvoltarea transplantului în Republica Moldova. Participant – Igor Codreanu, director, Agenţia de Transplant.

12- 16 decembrie 2011

1.    12- 16 decembrie 2011 - Vizita de lucru cu scopul familiarizării  în domeniul prelevării de organe şi ţesuturi de origine umană în cadrul Agenţiei de Biomedicină, Franţa. Participanţi –  Grigore Romanciuc, vicedirector, Agenţia de Transplant; Cornelia Guţu-Bahov, coordonator de transplant, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”; Vladislav Sterpu, medic neurolog, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”.

6-7 decembrie 2011

6-7 decembrie 2011, Chişinău, R. Moldova - Misiunea experţilor Agenţiei de Biomedicină, Franţa: Beatrice Senemaud, Departamentul Relaţii Internaţionale şi Cristian Lamotte, vice-director regiunii Grand Ouest privind activităţile de coordonare în domeniul transplantului. Scopul principal al misiunii experţilor - informarea colaboratorilor Agenţiei de Transplant, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, SCTO Bancă de Ţesuturi privind organizarea activităţii coordonatorului de transplant

25-28 octombrie, 17 noiembrie 2011

1.      25-28 octombrie, 17 noiembrie 2011, Chişinău, R. Moldova – Atelier de lucru cu participarea consultantului Anna Pavlou, Sidley Austin LLP, UNDP, Brussel, Belgia. Obiectivul principal al seminarului - informarea participanţilor cu privire la structura şi activitatea Uniunii Europene, modalităţi de dezvoltare a relaţiilor UE – Republica Moldova, precum transpunerea şi implementarea a Directivelor UE 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE and 2010/45/UE.

4–10 septembrie 2011

1.      4–10 septembrie 2011 - Vizita de lucru cu scopul familiarizării  în domeniul prelevării de organe şi ţesuturi de origine umană în cadrul Spitalului Universitar „Hotel DUEL”, or. Nant, Franţa. Participanţi – Iurie Vacari, coordonator de transplant, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; Dumitru Mastac, coordonator de transplant, IMSP Centrul naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă; Tatiana Lupaşcu, medic oftalmolog, IMSP Spitalul Clinic Republican.

1-2 iulie 2011

1.      1-2 iulie 2011, Chişinău, R. Moldova - Atelier de lucru regional cu tematica Dezvoltarea activităţilor în domeniul donării şi transplantării de organe, țesuturi şi celule. Cooperarea dintre ţările bazinului Mării Negre”.

Pages

EDQM
GAPP