A A A

Ordinul nr. 700 din 14 iunie 2019 cu privire la modificarea ordinului Ministerului Sanatatii nr.427/2017 „Cu privire la aprobarea Standardului privind organizarea si desfasurarea activitatii de prelevare si transplant de organe, tesuturi si celule umane”

EDQM
GAPP