A A A

În Moldova va fi deschis un centru de instruire pentru doctorii implicați în transplanturi de organe

Centrul ar urma să fie deschis la Chișinău, în cadrul Agenției de Transplant, care va fi responsabilă de organizarea acestuia și de instruirile care se vor face aici. De fapt, aceasta este o recomandare a experților din cadrul Consiliului Europei, implicați în proiectul Twinning.
Conform unei Note Informative a Ministerului Sănătății, Centrul ar urma să asigure instruire continuă pentru cadrele medicale care sunt implicate acum în activități de transplant.Documentul mai prevede că Agenției de Transplant urmează să-i fie extinse atribuțiile și domeniile de intervenție. Astfel, un sistem informațional, numit Registrul Național Renal urmează să fie conectat cu centrele de dializă.

EDQM
GAPP