A A A

A fost analizat Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului naţional de transplant pentru anii 2017-2021”

Proiectul hotărîrii de Guvern constituie o continuare a implementării primului Program naţional de transplant pentru anii 2012-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.756 din 09.10.2012.
Prezentul Program este parte componentă a politicii social-economice a statului, direcţionată spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate, ameliorarea stării sănătăţii pacienţilor cu insuficienţe organice terminale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor prin efectuarea transplantului de organe, ţesuturi sau celule umane.

EDQM
GAPP