A A A

Forumul de Transplant Renal 7-8 iunie 2018, Iasi, România- Prima conferință din România dedicată exclusiv transplantului Renal

Forumul de Transplant Renal 7-8 iunie 2018, Iasi, România- Prima conferință din România dedicată exclusiv transplantului renal, organizată în cadrul Parteneriatului Sister Renal Centers Iași-Chișinău, proiect susținut de Societatea Internaţională de Nefrologie (ISN), în colaborare cu Societatea Europenă a Transplantului de Organe (ESOT)

• Sub egida:
– Societăţii Române de Nefrologie
– Universităţii Edinburgh (Marea Britanie)
– Spitalului Clinic Republican “Timofei Moşneaga” Chişinău
– Fundaţiei Renale Moldova (Republica Moldova)
– Spitalului “Dr. C.I. Parhon” Iași
– Asociației Renale Europeane şi Asociației Europene de Dializă și Transplant (ERA-EDTA www.era-edta.org), Grupului de Lucru DESCARTES
– Universităţii de Medicină și Farmacie “Gr.T. Popa” Iași
– Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Chișinău

EDQM
GAPP