A A A

Donație generoasă de literatură medicală din partea domnului Profesor Dr. Jean-Paul Squifflet pentru Biblioteca Științifică Medicală a USMF

Donație generoasă de literatură medicală din partea domnului Profesor Dr. Jean-Paul Squifflet pentru Biblioteca Științifică Medicală a USMF

Profesorul Jean-Paul Squifflet este un chirurg de talie internațională specializat în chirurgia de transplant și chirurgia endocrină, discipolul profesorului Guy. P. J. Alexandre, activează la moment în calitate de profesor consultant la CHU SartTilman, Liege,Belgiașiestecel care în 1982 a realizat primul transplant de pancreas din Belgia (fiind și al 75-lea în lume).
Înperioada 1992 – 2005 a fostșefulDepartamentului de ChirurgieEndocrină, Transplant Renal și Pancreatic șiPrelevare de Organe a Clinicii Saint Luc a UniversitățiiLouvaine din Brussels, Belgia. Apoi, din 2005 pânăîn 2011 a fostșef de Clinică la CHU SartTilman din Liege, Belgia. Are la activ peste 1000 de transplanturi renale și sute de transplanturi de pancreas, a dezvoltat împreună cu alți entuziaști programul de transplant de la donator după stop cardiac în Belgia. Totodată, este coautor a mai mult de 500 articole științificepublicate.
Peparcursulcarierei sale a fostpreședinte a maimultorsocietățimedicale de prestigiu: Royal Belgian Society for Surgery; Council of Physicians (Belgium, Province of Brabant); French Speaking Society of Transplantation; redactor pentru diverse revistemedicaleșimulțiani la rând a fost expert în transplant din parteaBelgieiîncadrul CD-P-TO (Comitetului European ÎnTransplantul de Organe) al ConsiliuluiEuropei.
Colaborarea dintre domnul Prof. Dr. Jean-Paul Squifflet și Republica Moldova a început încă în anul 2000, când dl. Prof. Dr. Adrian Tănase, șeful Catedrei de Urologie și Nefrologie Chirurgicală USMF, pe atunci conferențiar universitar, a realizat un stagiu la Clinica Universitară Saint-Luc a Universității Catolice din Louvain, Brussels, unde activa și prof. Squifflet. După care dl dr. Grigore Romanciuc, chirurg-urolog,actualmente vice-director al Agenției de Transplant din Republica Moldova, a efectuat un stagiu de 6 luni în clinica condusă de acesta.
În 2002 Prof. Squifflet vizitează pentru prima dată Republica Moldova, fiind invitat la Conferința a 3-a de Urologie și Conferința a 2-a de Nefrologie, Dializă și Transplant Renal din Republica Moldova, apoi în 2006 la cea de-a 4 ediție a congresului.
Începând cu anul 2012, după înființarea Agenției de Transplant, domnul profesor a efectuat împreună cu soția sa Francoise Squifflet mai multe vizite de lucru în Republica Moldova, fiind invitat în calitate de expert în transplant în cadrul proiectului european Twinning „Consolidarea Agenției de Transplant din Republica Moldova și armonizarealegislativăînsferacalitățiișisiguranțeisubstanțelor de origineumană”. Astfel, domnul profesor a fost implicat direct în crearea cadrului legislativ și strategic pentru activitățile de transplant din Republica Moldova, în crearea sistemului de coordonare în transplant în țara noatră și inițierea activităților de menținere a donatorilor în moarte cerebrală. Alături de echipa de transplant renal de la Spitalul Clinic Republican a relizat mai mult de 25 intervenții chirurgicale de transplant renal, atât de la donator viu, cât și de la donator în moarte cerebrală. Un profesionist de excepție, un om cu inimă mare și un profesor fantastic – sunt sintagmele cu care poate fi descris domnul profesor.
Pentru aportul adus în medicina de transplant din Republica Moldova și în formarea specialiștilor în domeniu, În 2016 i-a fost conferit titlul de Profesor Asociat al Universității de Medicină și Farmacie “NicolaeTestemițanu”.
Ultimavizită a domnuluiprofesorînRepublica Moldova a fostînoctombrie 2018, fiindinvitat special la ZiuaEuropeană a DonăriișiTransplantului de Organe, care a avutlocînacestan la Chișinău. Șide data aceasta a hotărâtsăsusținăechipa de transplant renal de la Spitalul Clinic Republican și a participat la încă2 intervenții de transplant. Atunci a apărutșiideea de a face o donație de literaturămedicalăpentruBibliotecaȘtiințificăMedicală a USMF, revistemedicalecotateinternaționaleșicărți de specialitate. Printrecelemaiimportantetitluri din colecțiemenționăm: New England Journal of Medecine (NEJM); American J. of Transplantation; Transplant International; J.of Heart and Lung Transplantation; World Journal of Surgery etc.

Îi suntem profund recunoscători domnului Profesor pentru aportul dumnealui în dezvoltarea serviciului de transplant renal din Republica Moldova și suportul educațional exprimat prin această frumoasă donație.

EDQM
GAPP