A A A

Standard privind organizarea si desfasurarea activitatii de prelevare si transplant de organe, tesuturi si celule umane

Standard privind organizarea si desfasurarea activitatii de prelevare si transplant de organe, tesuturi si celule umane

Aprobat la ședința Consiliului de Experți al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova din 30 martie 2017, proces verbal nr.1 Aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 427 din 06.06.2017

EDQM
GAPP